موفقیت در تعقیب استعدادهای فنی جهانی مستلزم بازنگری در رویکرد هنگ کنگ است


هنگ کنگ در حال حاضر از کشورهایی مانند شنژن و سنگاپور عقب مانده است، بنابراین باید تمام تلاش خود را برای رقابتی شدن دوباره انجام دهد. علاوه بر ارائه یارانه ها و کمک های مالی، شهر همچنین می تواند یک برنامه مربیگری راه اندازی کند، فرصت های آموزشی را گسترش دهد و آموزش های متنوع تری ارائه دهد.