من یک “طرح جسورانه” برای کاهش مالیات ارائه خواهم کرد – بستن اخبار


لندن: نخست وزیر بریتانیا منتظر است تراس لیز او پس از پیروزی در انتخابات روز دوشنبه گفت که طرحی را برای کاهش مالیات و تقویت رشد اقتصادی ارائه خواهد کرد حزب محافظه کار رقابت برای جایگزینی بوریس جانسون به عنوان رهبر جدید این کشور.
تراس در سخنرانی پس از آن گفت: «من طرحی جسورانه برای کاهش مالیات ها و رشد اقتصادمان ارائه خواهم کرد. من روی بحران انرژی کار خواهم کرد، قبوض انرژی مردم را بررسی خواهم کرد و همچنین به مسائل بلندمدت تامین انرژی خواهم پرداخت. نتیجه