منابع می گویند ژاپن در حال بررسی افزایش برد موشک های پرسرعت برای دفاع از جزایر دیائیو است.


یک کشتی گارد ساحلی چین در 30 آگوست 2021 از نزدیکی آب های سرزمینی ژاپن در اطراف جزایر دیائو در جنوب ژاپن می گذرد. ​​این جزایر مدت ها منبع اصطکاک بین توکیو و پکن بوده اند که ادعا می کنند گروه جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی هستند. .  .  عکس: EPA-EFE

یک کشتی گارد ساحلی چین در ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ از نزدیکی آب های سرزمینی ژاپن در اطراف جزایر دیائو در جنوب ژاپن می گذرد. ​​این جزایر مدت ها منبع اصطکاک بین توکیو و پکن بوده اند که ادعا می کنند گروه جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی هستند. . . عکس: EPA-EFE