مقاومت میرکاظمی در برابر فشار استعفا


در حالی که روز گذشته شایعه استعفای رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی میرکاظمی تکذیب شد، سه سناریو برای این استعفا وجود دارد.

به گزارش اقتصاد نیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه شورای دولت استعفای خود را تکذیب کرد. اما ماجرای استعفای مسعود میرکاظمی چیست؟

سیاست های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه باعث شده است که وی دو گروه مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری وزارتخانه های داخل دولت. مقاومت کمیته های تخصصی به دلیل توزیع اعتبارات زیرگروه ها و نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجه در حوزه های انتخابیه.

این مخالفت در بین همه روسای سازمان برنامه و بودجه وجود داشته است اما تفاوت مسعود میرکاظمی با سایرین این است که کارمندان دولت نیز به دلیل بحث حقوق به این دو گروه اضافه شده اند. نتیجه این شد که سازمان برنامه و بودجه نامطلوب در زمان مسعود میرکاظمی به دلیل انقباض در ادارات بودجه شاهد کاهش بیشتر محبوبیت خود بود.

بنابراین یک گروه سنتی که همیشه با سازمان برنامه و بودجه مشکل داشتند، اکنون مخالف میرکاظمی هستند، دسته دوم برخی جریانات سیاسی هستند که مخالف همکاران میرکاظمی هستند، معتقدند میرکاظمی در تیم خود یکی از بنیانگذاران جریان است. وضعیت، یعنی مدیران دولت قبل شاغل هستند، میرکاظمی هم می خواهد از این گروه برود.

دسته سوم افرادی هستند که به وضعیت جسمانی میرکاظمی اشاره می کنند: ظاهرا رئیس سازمان برنامه از نوعی بیماری نقص ایمنی رنج می برد که با پیشرفت بیماری، شایعه استعفای او بلندتر و بلندتر شد.

تکذیب های میرکاظمی نشان می دهد که او ابتدا در مقابل هر سه گروه مقاومت کرده است.

اگر دوره ریاست جمهوری حسن روحانی را کنار بگذاریم، سازمان برنامه به طور معمول در دولت های پس از انقلاب در هر دوره تصدی حداقل دو مدیر دیده است.

در مجموع به غیر از سه رئیس سازمان برنامه و بودجه (ابوالحسن ابتهاج، مسعود روغنی زنجانی و محمدباقر نوبخت)، کمتر کسی در طول تاریخ بوده که بتواند یک دوره کامل را در سازمان برنامه مدیریت کند.