مستاجران تهدید کننده پیگرد قانونی خواهند داشتدر صورتی که مستاجر وظایف تعیین شده توسط مرجع قضایی (ارگان حل اختلاف) در مدت اجاره قبلی را به موقع انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها به میزان درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود. آپارتمان باید توسط مستاجر تخلیه شود.

وزارت راه و شهرسازی پس از انتشار مطالبی در رسانه ها مبنی بر دریافت وجه برای تخلیه مستاجر اعلام کرد: هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا حکم تخلیه جرم است.

انتشار تصاویر آگهی‌هایی با عنوان تخلیه مستاجر و اقدامات غیرقانونی این افراد قطعا قابل پیگرد قانونی است.

بسته سیاستی مصوب در جلسه سران قوا، استثنائات تمدید خودکار اجاره نامه ها را مشخص می کند و همچنین میزان افزایش سقف تمدید اجاره نامه ۱۴۰۱ و تمدید خودکار اجاره یک ساله را تعیین می کند.

بر اساس این گزارش، در صورتی که مالک ملک یا واحد استیجاری را فروخته و قرارداد خرید ملک را در سامانه ثبت معاملات ملکی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده و اطلاعات ملک را در سامانه ملک و اسکان ثبت کرده و یا اینکه مالک نسبت به ثبت اقدام کرده است. با جهت اخذ پروانه ساختمانی برای تخریب، تبدیل یا تعمیر از مراجع ذیربط، تخلیه واحد مسکونی الزامی است.

همچنین در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی وظایف تعیین شده توسط مرجع قضایی (ارگان حل اختلاف) را به موقع انجام نداده باشد و یا افزایش اجاره بها به میزان درصدهای مصوب مستاجر مورد قبول واقع نشود. واحد مسکونی باید توسط مستاجر تخلیه شود.

رهبران نیروها نیز موافقت کردند. اگر فرزند مالک رسما متاهل باشد و برای سکونت نیاز به ملک استیجاری داشته باشد یا اینکه مالک باید در واحد مسکونی خود زندگی کند، مستاجر باید واحد مسکونی را با شرایط لازم تخلیه کند.

معیار رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (ارگان حل اختلاف) اطلاعات املاک و مستغلات ثبت شده در سامانه کد رهگیری است.

مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) موظفند در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به اختلافات رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

وزارت راه و شهرسازی در پایان از ضابطان قضایی و نیروی انتظامی خواست با برهم زنندگان آرامش و آسایش مردم برابر قوانین و مقررات برخورد کنند.