مراکشی‌ها و بریتانیایی‌ها اعدام‌ها را در شرق اوکراین تحت کنترل جدایی‌طلبان از سر گرفتند


خبرگزاری رسمی روسیه گزارش داد که یک جنگنده مراکشی و بریتانیایی که توسط دادگاه جدایی طلب تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین به دلیل جنگیدن از طرف نیروهای اوکراینی به اعدام محکوم شده بود، از حکم خود درخواست تجدید نظر کرده اند. طعم روز جمعه گزارش شد.
او گفت دادگاه عالی جمهوری خودخوانده مردم دونتسک (DPR)، منطقه ای که تنها توسط روسیه و سوریه به رسمیت شناخته شده است، از وکلای خود درخواست تجدید نظر دریافت کرده است. ابراهیم سعدون و شان پنر.
وکیل آسلین گفت آیدان آسلین، یکی دیگر از محکومان بریتانیا، هنوز درخواست تجدید نظر نکرده است.