محدودیت تردد در جاده کرج – چالوس و آزاد در جاده تهران – شمالتردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۲۵، ۱۷ و ۱۸ تیرماه جاری از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع است و با اطلاع پلیس راهور، وسایل نقلیه راه. هر نوع از ساعت ۱۶ الی ۲۴ ممنوع است. از کرج و تهران – آزادراه شمالی یک طرفه مرزن آباد است.