ما کسب و کاری نداریم که با اینترنت سر و کار نداشته باشد. اگر روزگاری دنیا با فانوس و چراغ زنبوری کار می کرد، امروز دیگر چنین چیزی را نمی پذیرد/ با اختلال و کندی اینترنت، همه سیستم ها در خوابند; ما خسارت وارد شده را می بینیم و چند میلیون نفر در دام افتاده اند


ما کسب و کاری نداریم که با اینترنت سر و کار نداشته باشد.  اگر روزگاری دنیا با فانوس و چراغ زنبوری کار می کرد، امروز دیگر چنین چیزی را نمی پذیرد/ با اختلال و کندی اینترنت، همه سیستم ها در خوابند;  ما خسارت وارد شده را می بینیم و چند میلیون نفر در دام افتاده اند

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن واردات، درباره تاثیرات تجاری فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اختلال در اینترنت می‌گوید بسیاری از مبادلات ما از طریق پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام بوده است. ارتباطات و مکالمات روزانه ما به جای تلفن، به صورت آنلاین انجام می شد. فقط فضاسازی برای کشورمان کافی نیست، آیا می خواهیم دور خودمان دیوار بکشیم؟ چند سالی است که بحث زیرساخت ها فقط در حد شعار و حرف بوده است اما تا به امروز هیچ اقدامی ندیده ایم زیرا اگر اینگونه بود اوضاع به جایی نمی رسید که هم مردم اعتراض کنند و هم شهروندان. مقامات می گفتند، “باید از همان ابتدا به این موضوع فکر می کردید و از اینستاگرام استفاده می کردید.” آیا ما حتی چنین فضای سرپوشیده ای داریم که از چنین شعارهایی استفاده کنیم؟ یا اینکه میز در دست گرفتن و در دست گرفتن شخص یا افرادی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد؟

رئیس انجمن واردات درباره تاثیرات تجاری فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اختلالات اینترنت می‌گوید بسیاری از مبادلات ما از طریق پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام بوده است. ارتباطات و مکالمات روزانه ما به جای تلفن، به صورت آنلاین انجام می شد. فقط فضاسازی برای کشورمان کافی نیست، آیا می خواهیم دور خودمان دیوار بکشیم؟ چند سالی است که بحث زیرساخت ها فقط در حد شعار و حرف بوده است اما تا به امروز هیچ اقدامی ندیده ایم زیرا اگر اینگونه بود اوضاع به جایی نمی رسید که هم مردم اعتراض کنند و هم شهروندان. مقامات می گفتند، “باید از همان ابتدا به این موضوع فکر می کردید و از اینستاگرام استفاده می کردید.” آیا ما حتی چنین فضای سرپوشیده ای داریم که از چنین شعارهایی استفاده کنیم؟ یا اینکه میز در دست گرفتن و در دست گرفتن شخص یا افرادی صرفا جنبه تبلیغاتی دارد؟

علیرضا مناقبی در گفت و گو با انتخاب درباره تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارها گفت: ما الان کسب و کاری نداریم که ارتباطی با اینترنت نداشته باشد. هم در بخش کسب و کار داخلی که در چارچوب شبکه های اجتماعی است و هم در بخش تجارت بزرگ و کلان. اگر روزی دنیا با فانوس و چراغ زنبوری کار می کرد، امروز دیگر چنین چیزهایی را نمی پذیرد و ادبیات همه چیز عوض شده است. بچه های ما در مدرسه روی کاغذ می نوشتند و با هم ارتباط برقرار می کردند، اما آموزش امروز بچه ها به اینترنت متصل است. شعارهای دروغین را نادیده بگیریم با توجه به اینکه فضای مجازی از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند و به باورهای مردم آسیب می رساند در حالی که ندارد و همه خوبی ها و بدی ها را دارد و باید آموزش داده شود.

رئیس انجمن واردات افزود: در دنیای امروز، زمانی که اینترنت قطع یا کند یا ارتباط مجازی قطع می شود، کل سیستم به حالت خواب می رود. در واقع ما شاهد آسیب هایی هستیم که در سطح کلان به اقتصاد وارد شده و ده ها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.»

مناقبی همچنین درباره تاثیرات تجاری فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: «البته زمانی که با اختلال در کانال‌هایی که برای ارتباط با دنیای خارج از آن استفاده می‌کردیم، مواجه شدیم، با مشکلات قابل توجهی مواجه شدیم. بسیاری از مبادلات ما از طریق پلتفرم هایی مانند تلگرام و اینستاگرام انجام شده است. ارتباط و گفتگوهای روزانه ما به جای تلفنی از طریق فضای مجازی و سرعت انجام می شد، اما امروز با مشکل مواجه شدیم.

وی تاکید کرد: اصراری بر استفاده از اینستاگرام وجود ندارد، اما اگر مسئولان به مردم می‌گویند با این شبکه‌ها کار نکنید، باید زیرساخت‌هایی را فراهم کنند تا مردم کار خود را به آنجا منتقل کنند و همچنین باید به نحوی از شرکت‌ها حمایت کنند. برای برقراری ارتباط با دنیای بیرون نیز.”

رئیس مجمع واردات تصریح کرد: تنها فضاسازی برای کشور خود کافی نیست، آیا می خواهیم دور خود دیوار بکشیم؟ زمانی که ما زیرساخت ملی می خواهیم این نکته را در نظر داشته باشیم. البته بحث زیرساخت سالیان سال است که مطرح بوده است، اما فقط یک شعار و حرف بود، اما تا به امروز هیچ اقدامی ندیده ایم، زیرا اگر اینطور بود، وضعیت به جایی نمی رسید که هر دو. مردم اعتراض کردند و مقامات گفتند: “شما باید از اول فکر می کردید و اینستاگرام را حذف می کردید. شما از آن استفاده نمی کردید.” اصلا ما چنین باطنی داریم که چنین شعارهایی بدهیم؟ یا صرفاً جنبه تبلیغاتی در دست گرفتن یک میز و نگه داشتن یک یا چند نفر است؟»