مارگارت اکنون مسن ترین ملکه اروپاست


به گزارش پایگاه خبری صراطبه نوشته روزنامه تلگراف، این ملکه ۸۲ ساله در طول ۵۰ سال سلطنت خود، سلطنت دانمارک را متحد و مدرن کرد.

او در ژانویه ۱۹۷۲ پس از مرگ پدرش در سن ۳۱ سالگی بر تخت سلطنت نشست. او اولین زنی است که تاج و تخت دانمارک را به ارث برده و یک سیگاری است.

زمانی که او به قدرت رسید، تنها ۴۵ درصد دانمارکی ها از سلطنت حمایت کردند و اکثر آنها معتقد بودند که سلطنت در دنیای امروز جایی ندارد.

مارگارت در طول سلطنت خود موفق شد از بحث و جدل جلوگیری کند و این موسسه را مدرن کند. او به دو پسرش اجازه داد با افراد غیر سلطنتی ازدواج کنند.

امروزه، پادشاهی دانمارک یکی از محبوب ترین پادشاهی ها در جهان است که از حمایت بیش از ۸۰ درصد جمعیت این کشور برخوردار است.

بسیاری دلیل محبوبیت آن را غیرسیاسی می دانند.

می گوید: تا بمیرم بر عرش می نشینم.