مارکوس از فیلیپین از چین می‌خواهد که گزارش‌های متناقض کشف بقایای موشک را توضیح دهد.


پکن اصرار داشت که آوارها پس از “توافق دوستانه” تحویل داده خواهد شد. رئیس جمهور مارکوس گفت مانیل یک یادداشت دیپلماتیک به پکن ارسال خواهد کرد که در آن بپرسد چرا “حساب آنها بسیار متفاوت است” با آنچه نیروی دریایی فیلیپین گفت.