ماجرای نقل جنجالی آتش زدن عبا و عمامه چیست؟


حوزه نیوز نوشت: یکی از نزدیکان آیت الله اعرافی گفت: اظهارات منتسب به این رهبر حوزه علمیه مبنی بر احتمال آتش زدن عبا و عمامه از سوی مردم کاملا کذب است.

اخیراً متنی در اینترنت دست به دست می‌شود که به نقل از آیت‌الله اعرافی، رهبر این سمینارها، می‌گوید: «اگر کسانی که روسری‌ها و شال‌ها را برمی‌دارند و آتش می‌زنند، منع نشوند، عبا و عمامه هم می‌گیرند».

یکی از نزدیکان آیت الله علیرضا اعرافی با تکذیب این موضوع گفت: از ایشان در این باره سوال کردم و ایشان قاطعانه تکذیب کردند که در هیچ جلسه و سخنرانی ای چنین چیزی را نگفته اند.

وی افزود: امروز مخالفان و ضدانقلاب سرخورده از اغتشاشات برای غبارروبی اوضاع به جعل اخبار و انتشار اطلاعات نادرست روی آورده اند تا با هیجان و موج سواری رسانه ای و شوم خود از آب گل آلود ماهی بگیرند. اهداف