ماجرای ناپدید شدن پدر علم ژنتیک ایرانبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، استاد داریوش فرهود روز گذشته ۱۷ آبان ماه در پی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و اعلام برخی افراد در محل کار خود حاضر نشد. ساعت ۵:۵۵ صبح آن روز خبر مفقود شدن پدر علم ژنتیک ایران منتشر شد.

در حال حاضر پروفسور داریوش فرهود به کار بازگشته است.

استاد فرهود توضیح داد: یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۵:۵۵ صبح از خانه خارج شدم. دو نفر که لباس مشکی پوشیده بودند و شبیه ماموران بودند به گرمی از من استقبال کردند و سوار ماشینم شدند. بعد مرا به جایی بردند و سوار ماشین دیگری کردند.

وی ادامه داد: حدود ۲۶ ساعت در حال انجام وظیفه بودم. خیلی محترمانه پرسیدند و جواب دادند. تا آخرین لحظه نمی دانستم که این داستان به خوبی پایان خواهد یافت. آنها می خواستند بدانند که آیا من با کسی رابطه دارم یا مسائلی که به آنها می پردازم مسائل معلمان است. شاید فکر می کردند از جایی الهام گرفته ام.

دکتر فرهود گفت: مشکل را فهمیدند و ناهار مفصلی تهیه کردند، اما من چیزی نخوردم. من یک سرباز کشور هستم و در سلامت کامل هستم.