لیورپول ۱-۱ تاتنهام؛ اسپرز ترمز قرمزها را کشید


capitan .

اما امار لیگ ها ی دوتیم👇👇
به ترتیب دهه های قرن بیستم قهرمانی در لیگ
اول منبع:

از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰ :لیورپول ۲ و منچستر ۱
از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰:لیورپول ۲ و منچستر ۲
از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰:لیورپول ۴ و منچستر ۲
از ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰:لیورپول ۴ و منچستر ۲
از ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰: لیورپول ۵ و منچستر ۲
از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰: لیورپول ۵ و منچستر ۵
از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰:لیورپول ۷ و منچستر ۷
و از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰: لیورپول ۱۸ و منچستر ۷
از ابتدای شروع لیگ تا سال ۲۰۱۱ منچستر هرگز و ابدا هیچوقت طی مدت ۱۲۳ سال از لیورپول تعداد جام بیشتری نداشته
دوستان توجه کنن
تکرار میکنم از ابتدای لیگ تا سال ۲۰۱۱ به مدت ۱۲۳ سال هرگز تعداد قهرمانی منچستر تو لیگ از لیورپول بالاتر نبوده
و از ۲۰۱۱ تا امسال تنها ۱۰ ساله تو تاریخ ۱۳۳ لیگ که منچستر تعداد قهرمانی بیشتری از لیورپول تو لیگ داره

ما ۱۲۳ سال بیشتر از شما لیگ داشتیم
حالا شما ۱۰ ساله بیشتر از ما دارین
۱۲۳ سال کجا و ۱۰ سال کجا
البت یه دونه لیگ چیزی نیس و بزودی ب اون هم میرسیم و ب جایگاه اصلی و ۱۲۳ ساله مون برمیگردیم
حالا بریم تو اروپا
لیورپول ۶ چمپیونز و ۱۳ جام اروپایی
منچستر ۳ چمپیونز و ۶ جام اروپایی
فقط سکوت کن🤣🤣🤣🤣🤣