لیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران + جدول


فاصله قیمت محسوس بین کف و سقف قیمت خرده فروشی پیشنهادی برای هر مترمربع آپارتمان در غربی ترین نقطه تهران در بالاترین سطح از گذشته…

لیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران + جدوللیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران + جدول

شکاف قابل توجه قیمت بین کف و سقف قیمت خرده فروشی پیشنهادی برای هر متر مربع آپارتمان در غربی ترین نقطه تهران به بالاترین حد خود رسیده است.

تحقیقات دنیای اقتصاد نشان می دهد که میانگین قیمت متری آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران در آخرین گزارش بازار مسکن ۳۸ میلیون تومان برای واحدهای عرضه شده به بازار مسکن در این منطقه است.

بر اساس پرونده هایی که روز گذشته برای بازار ملک در منطقه ۲۲ تهران منتشر شد، کف قیمت ۳۰ میلیون تومان و سقف قیمت هر متر مربع ۸۵ میلیون تومان تعیین شد. این بدان معناست که کف قیمت پرونده های عرضه شده در بازار مسکن منطقه ۲۲ در روز گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است. در حالی که چند فایل نوساز با شرایط و تسهیلات ویژه تا متری ۸۵ میلیون تومان برای فروش در بازار مسکن این منطقه عرضه شده است. البته استارتاپ های عرضه کننده این واحدها آپارتمان هایی با متری بیش از ۶۰ میلیون تومان در منطقه ۲۲ را در فهرست واحدهای با سطح قیمتی غیرعادی قرار دادند. مشخصات فایل های عرضه شده به بازار مسکن در این منطقه حاکی از افزایش چشمگیر فاصله کف و سقف قیمت فروش واحدهای مسکونی واقع در آن است.

اختلاف قیمت در سوابق خرید و فروش مسکن در این منطقه به حدی است که متقاضیان خرید مسکن در این منطقه تا زمانی که شناخت و اطلاعات کافی از بازار مسکن منطقه ۲۲ نداشته باشند دچار سردرگمی خواهند شد. نکته مهم در رابطه با بازار مسکن منطقه ۲۲ تهران این است که بسیاری از اقداماتی که با «نوساز» در این حوزه در بازار عرضه شده است، در واقع واحدهای نیمه تمام در حال ساخت هستند که به عنوان اجزای جدید ارائه شده و به متقاضیان واگذار شده است. آنها معرفی می شوند. بنابراین متقاضیان باید در فرآیند جستجوی خود برای خرید آپارتمان در این منطقه به این موضوع توجه کنند.
همسایه مساحت (متر مربع) سن ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
پایان غرب. بلوار طبیعت ۱۵۸ نوساز ۶۶.۴ میلیون
پایان غرب. نمای دریاچه ۱۵۰ ۶ ۷۰ میلیون
شهرک راه آهن گل سرخ ۱۱۱ ۸ ۷۵ میلیون
شهرک راه آهن مکان دریا ۱۲۰ ۲ ۶۵ میلیون
شهرک راه آهن بنفش ۱۶۰ نوساز ۸۵ میلیون
پایان غرب. میرکمالی ۱۲۵ ۱۰ ۴۳ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۴۰ نوساز ۶۰ میلیون
شهرک راه آهن مکان المپیک ۱۰۶ ۱۸ ۴۵.۳ میلیون
پایان غرب. بلوار پژوهش ۱۲۵ نوساز ۴۴.۵ میلیون
سمت جنوب غربی دریاچه. شهر ساروک آزاد ۱۰۷ ۱۰ ۳۹ میلیون
پایان غرب. هاشم زاده شمالی ۷۵ ۱۱ ۳۵.۳ میلیون
شهرک راه آهن مکان المپیک ۱۱۹ ۸ ۴۵ میلیون
شهرک راه آهن بلوار امیر کبیر ۹۰ ۱ ۵۲.۲ میلیون
دهکده المپیک سطح زیبا ۱۱۵ ۸ ۵۱ میلیون
پایان غرب. مروارید شهر ۱۶۰ نوساز ۵۱ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۵۰ ۴ ۴۶.۶ میلیون
دهکده المپیک المپیک ۱۰۵ ۳۰ ۲۵.۷ میلیون
شهرک راه آهن شهر گلستان ۱۳۶ ۶ ۴۶.۵ میلیون
پایان غرب. شهرک چیتگر ۱۱۴ ۸ ۴۷.۳ میلیون
شهرک راه آهن کک ۱۵۰ نوساز ۶۳ میلیون
شهرک راه آهن مکان المپیک ۷۰ ۲۵ ۴۲.۸ میلیون
پایان غرب. بلوار اردستانی ۱۲۷ ۶ ۳۳ میلیون
شهرک راه آهن کک ۱۴۵ نوساز ۴۸.۲ میلیون
شهرک راه آهن بالاتر از زمان ایران ۱۳۶ نوساز ۴۵ میلیون
دریای شهدا در خلیج فارس ۹۸ ۱۰ ۴۷ میلیون
تلاش غرب او به بیمارستان تریتا نرسید ۷۹ ۱۰ ۴۱.۷ میلیون
پایان غرب. شهر امام رضا ۱۳۰ نوساز ۴۳ میلیون
شهرک راه آهن مکان دریا ۹۲ نوساز ۴۴.۵ میلیون
پایان غرب. بلوار اردستانی ۱۵۸ ۵ ۴۵ میلیون
شهرک راه آهن پروژه خراسانی ۱۲۰ نوساز ۲۷.۵ میلیون
شهرک راه آهن شهر گلستان. میدان اتریش ۶۳ ۲۵ ۴۲.۸ میلیون
دهکده المپیک بلوار غربی ۱۴۰ ۴ ۴۲.۸ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۳۳ ۲ ۵۰ میلیون
شهرک راه آهن دهکده المپیک ۱۰۰ نوساز ۵۰ میلیون
پایان غرب. غرب دریاچه ۱۵۲ نوساز ۴۲ میلیون
شهرک راه آهن دهکده المپیک ۱۳۴ ۱۱ ۵۰ میلیون