لولا با شکست دادن بولسونارو دوباره رئیس جمهور برزیل شد.. اخبار انتخابات – گسترش نیوز


مقامات انتخاباتی برزیل می گویند لوئیز ایناسیو “لولا” داسیلوا با غلبه بر ژایر بولسونارو، رئیس جمهور بعدی این کشور شده است.

اخبار روز یکشنبه بازگشت خیره کننده ای را برای این پیرمرد ۷۷ ساله از حزب چپ گرای کارگران که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ برزیل را رهبری می کرد، به قدرت رساند.

زندانی شدن او در سال ۲۰۱۸ به دلیل یک رسوایی فساد، او را از انتخابات آن سال دور نگه داشت و راه را برای پیروزی نامزد سابق بولسونارو و چهار سال سیاست راست افراطی هموار کرد.

این اولین بار از زمان بازگشت برزیل به دموکراسی در سال ۱۹۸۵ بود که یک رئیس جمهور فعلی نتوانست دوباره در انتخابات پیروز شود.