قیمت مصوب رب گوجه فرنگی رسما افزایش یافت


معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد. قبل از آن، قیمت هر قوطی …

قیمت قانون رب گوجه فرنگی رسما گران شدقیمت قانون رب گوجه فرنگی رسما گران شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به ۴۵ هزار تومان موافقت کرد. پیش از آن قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی ۳۵ تا ۳۹ هزار تومان بود.

متن نامه عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به صدیف بیک زاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرح زیر است:

با احترام، پیرو نامه شماره ۲۲۲۸۴/۵۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ مبنی بر تعیین قیمت رب گوجه فرنگی بر اساس مصوبه بیست و نهمین جلسه مرکز تنظیم مقررات بازار کشور و همچنین به موجب با برگزاری جلسات با تولیدکنندگان بزرگ و اتحادیه صنعت کنسرو ایران موافقت می‌کند تا با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، رب گوجه فرنگی را در چارچوب قوانین و مقررات این سازمان افزایش دهد. لذا خواهشمند است در ارسال نامه شماره ۴۶۵۳/س مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ سندیکای صنعت کنسرو ایران در خصوص قیمت مصرف کننده (۴۵۰۰۰۰ ریال) نسبت به حفظ آرامش بازار و تداوم اقدامات عاجل اقدام فرمایید. عرضه کالا .