قیمت انواع ماهی امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران، قیمت انواع ماهی در تهران امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می شود.


نوع ماهیقیمت (تومان)

کیلکا با سر ۵۰۰ گرم

۵۵.۰۰۰

ماهی قزل آلا بدون استخوان ۱۰۰۰ گرم

۱۷۹.۰۰۰

ماهی قزل آلای بدون استخوان ۴۰۰ گرم

۱۲۲.۰۰۰

فیله سالمون ایرانی بدون تیغ ​​۵۰۰ گرم

۱۴۲.۰۰۰

ماهی شور جنوب ۷۰۰ گرم

۱۹۰.۰۰۰

فیله نمک جنوبی ۶۰۰ گرم

۱۶۲.۰۰۰

استیک شیر جنوب با پوست ۷۰۰ گرم

۲۱۵.۵۰۰

فیله حلوا سیاه ۷۰۰ گرم

۱۸۲.۰۰۰

سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم

۹۶٫۰۰۰

حسون ۷۰۰ گرم

۷۸.۰۰۰

حسون ۷۰۰ گرم منجمد

۵۹.۰۰۰

جمع آوری؛ داغ

۱۲۶.۰۰۰

فیله سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم

۹۵.۰۰۰

فیله ماهی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم

۹۸.۰۰۰

فیله ماهی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم

۸۱.۰۰۰

فیله سلطان ابراهیم جنوبی با پوست

۷۸.۰۰۰

۶۰۰ گرم فیله سنگ شهری

۱۰۴.۵۰۰

فیله کوتر ۶۰۰ گرم

۱۳۲۰۰۰

ماهی قزل آلای منجمد ۷۵۰ گرم

۸۷.۰۰۰

فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات

۱۶۸۰۰۰

فیله شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم

۹۹.۰۰۰

ماهیگیری میگو ۱۰۰۰ داغ

۱۶۱.۰۰۰