قنات خطرناک شهرری چه شد؟جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، در این باره گفت: با توجه به ادعای شرکت سازنده و مستندات موجود، قنات منحرف شده و با توافق صورت گرفته از زیر مجموعه عبور نخواهد کرد. باعث نگرانی عمومی شده است، اطلاعات دقیق باید در مدت کوتاهی در دسترس عموم قرار گیرد.