قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران: شناخت نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت بهترین راه موفقیت است.محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور نیز ضمن قدردانی از زحمات همکاران، جذب منابع برای ارتقای رکورد نقدینگی بانک را وظیفه اصلی همکاران در شرایط کنونی دانست و گفت: در شرایط کنونی نیز باید به این مهم توجه کنیم. خوب در این مورد برای رسیدن به این مهم، همکاران باید با تلاش و کوشش مضاعف، از نظر سرانه منابع در شبکه بانکی رتبه اول را کسب کنند.