فینال زن گروه سراسری تنیس روی میز بانوان محدوده شدبه گزارش شفاف، مرحله باقی مانده رقبا های انتخابی گروه تنیس روی میز بانوان ایران اجتناب کرده اند ۲۶ فروردین ماه به مدت ۲ روز در آکادمی امیر احتشام زاده مجموعه ورزشی انقلاب برای محدوده نفر پنجم این گروه برگزار شد.

در نهایت النا رحیمی اجتناب کرده اند آذربایجان غربی ۳ پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین امتیاز کشوری را کسب کرد.

النا رحیمی همراه خود ضرب و شتم رقبای شخصی همراه خود بیشترین امتیاز توانست به عضویت گروه سراسری درآید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان نفر پنجم گروه سراسری را در مسابقات تیمی قهرمانی جهان همراهی می تنبل.

مسابقات جهانی در ماه اکتبر در چنگدو چین برگزار تبدیل می شود.

پیش اجتناب کرده اند این نادا شهصفری، خواهید کرد صفایی، پریناز حاجیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهشید اشتری جواز حضور در گروه سراسری تنیس روی میز بانوان را کسب کرده بودند.

تأمین: ارنا