فینال آپدیت گوگل پیکسل ۶شواهدی موجود است کدام ممکن است نماد می‌دهد گوگل قصد دارد به‌روزرسانی‌هایی را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند Face Unlock در Google Pixel 6 حاضر تدریجی.