فیلم/روباتی که دارو را در روده انسان می گذارد!یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه سیستم‌های هوشمند ماکس پلانک یک ربات صدپا کوچک ساخته‌اند که می‌تواند از روده بالا رود و داروهای درمانی را تحویل دهد و عملکرد بافت‌های بیمار را توصیف کند. این ربات های نرم بدن می توانند در فضاهای تنگ حرکت کنند و به قسمت های مختلف بدن بچسبند.