(فیلم) خوردن پماد سوختگی و دیابت در رادیو!
طبق برنامه ای که از رادیو و تلویزیون پخش شد، مهمان برنامه مرهمی را که برای درمان زخم دیابت و ذات الریه اختراع کرده بود نوشید. گفت پوست شما این پماد را دفع نمی کند پس پماد را می توان به صورت خوراکی مصرف کرد بدون اینکه عارضه ای داشته باشد. او همچنین استدلال کرد که هر پماد یا دارویی تنها در صورتی می تواند در تسکین زخم ها و درد مؤثر باشد که بتوان آن را بلعید. چنین ادعایی توسط هیچ منبع معتبر علمی و پزشکی تایید نشده است.