فیضه هاشمی محکوم شددادستان و دادستان انقلاب تهران از انتشار کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد.

علی صالحی درباره وضعیت فعلی پرونده فیضه هاشمی گفت: در رابطه با این پرونده احضاریه صادر شده است.

وی افزود: این فرد پس از طی مراحل دادرسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات به دادگاه معرفی شد.

وی افزود: دادستان به عنوان دادستان پیگیر پرونده بوده و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

بیستم اردیبهشت ماه بود که سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه دستگاه قضایی به اظهارات فیضه هاشمی عمل کرده است، گفت: این فرد تحت تعقیب دادسرای تهران بود و با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران.