فهرست تحریم های جدید کانادا علیه ایران


خرداد: وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای ۶ فرد و ۴ سازمان ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد.

به گزارش تسنیم، وزارت امور خارجه کانادا با صدور بیانیه ای ۶ فرد ایرانی و چهار نهاد ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرد.

اسامی اشخاص و اشخاصی که در فهرست تحریم های کانادا قرار گرفته اند به شرح زیر است:

شورای نگهبان

جلسه کارشناسی

شورای داوری

حشمت الله فلاحت پیشه

محمد کرمی

خداوند کوچکی داده است

عزت الله ضرغامی

سید مجید میراحمدی

عباسعلی کدخدایی

فارس نیوز