فرمول یک | درخشش قهرمان هلندی ادامه دارد؛ مکس ورستپن فاتح گرندپری میامی شد


چارلز لکلرک منچستری

ریدم دهنت کارلوس ساینز بیشرف، انگار ردبول سه تا راننده داره
ورشتپن ، پرز ، ساینز سگ صفت
مردک عین یابو گذاشت مکس تو استارت رد شه
فراری کریر آلونسو و وتل و بچاک داد حالا نوبت چارلزه بیشرفا یه لگن ساختن که راه نمیره با دی آر اس و خلا پشت فقط ۱۰ تا با ردبول اختلاف سرعت داره درحالیکه برعکسش باشه ردبول ۳۰ تا اختلاف سرعت ایجاد میکنه و سبقت و تکمیل میکنه