فرانسه ۰-۱ کرواسی; شاهکاری دیگر از دشان


ونگوگ متناهی

برایان کلاف درباره حذف انگلیس از یورو ۲۰۰۰:

بازیکنان تیم مسابقه را باختند، نه تاکتیک. برخی از افرادی که هنوز نمی دانند چگونه برنده دومینو شوند، در مورد تاکتیک ها مزخرف می گویند.
# دشان علیه 🗿