فرانسه به چه کشورهایی تسلیحات نیروی دریایی می فروشد؟


در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است شناسایی این ملت در صحنه در سراسر جهان…

در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه در حالی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است شناسایی این ملت در سال های فعلی {به دلیل} قراردادهای کالا تسلیحات توده ها در صحنه در سراسر جهان مطرح شده است.

داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (CIPRI) آرم می‌دهد کدام ممکن است فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۷ به همان اندازه ۲۰۲۱ سومین صادرکننده غول پیکر تسلیحات روی زمین {بوده است}. فرانسه در این دوران ۱۱ نسبت اجتناب کرده اند کل صادرات تسلیحات جهانی را به شخصی اختصاص داده است. در همین جاری، صادرات تسلیحات اجتناب کرده اند پاریس بین سال های ۲۰۱۷ به همان اندازه ۲۰۲۱ در مقابل همراه خود فاصله ۲۰۱۲ به همان اندازه ۲۰۱۶ حدود ۵۹ نسبت مرتفع است.

پوشش صادرات تسلیحات فرانسه سابقه تمدید شده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زمان امانوئل مکرون، رئیس جمهور حال هر دو روسای جمهور جدید محدود نمی شود. فرانسه اجتناب کرده اند دهه ۱۹۵۰ یکی اجتناب کرده اند ۵ کشوری است کدام ممکن است بیشترین صادرات تسلیحات را روی زمین داشته است. همراه خود این جاری انبساط صادرات تسلیحات اجتناب کرده اند فرانسه در سال های فعلی معین است.

فرانسه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ میلیارد یورو اجتناب کرده اند کالا تسلیحات به بازو آورد. این می تواند یک رکورد جدید در بازار تسلیحات در فرانسه است کدام ممکن است بهتر اجتناب کرده اند رکورد زودتر سند شده در سال ۲۰۱۵ است.

این گزارش مجدد به تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف پوشش فرانسه در زمینه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اسلحه، مشتریان تسلیحاتی این ملت در پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه می پردازد.

مصرف کنندگان بی نظیر تسلیحات فرانسوی چه کسانی هستند؟

بر ایده گزارش موسسه تحقیقات صلح در سراسر جهان استکهلم، قطر، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر سه خریدار بی نظیر تسلیحات فرانسوی در سال های فعلی بوده اند. این سه ملت توسط خودم حدود ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند صادرات تسلیحات فرانسه را خریداری کردند.

عربستان سعودی علاوه بر این در دهه قبلی به یکی اجتناب کرده اند مشتریان اصلی صنایع نیروی دریایی فرانسه تغییر شده است. بین سال های ۲۰۱۱ به همان اندازه ۲۰۲۰، این ملت سومین حامی غول پیکر تسلیحات اجتناب کرده اند فرانسه پس اجتناب کرده اند هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر بود.

افزایش قابل ملاحظه کالا تسلیحات فرانسوی در سال قبلی نتیجه قراردادهای غول پیکر در بازار جنگنده های رافال نوسازی شده توسط Dassault Aviation بود.

در سال ۲۰۲۱، پاریس ۴ قرارداد اصلی در بازار این جنگنده ها همراه خود مصر (به خوب ارزش تقریبی ۴ میلیارد یورو)، کرواسی (به خوب ارزش ۱ میلیارد یورو)، یونان (به خوب ارزش ۲.۵ میلیارد یورو) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی (به خوب ارزش ۱۶ میلیارد یورو) امضا کرد. . رخ داده است.

قرارداد کالا جت های جنگنده رافال به امارات {به دلیل} قیمت بالای آن شناخته شده به عنوان “قرارداد قرن” نامیده تبدیل می شود.

سازندگان غول پیکر اسلحه در فرانسه

اصلی مزایای این قراردادها {به دلیل} نمایندگی های غول پیکر در صنایع نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوافضا در فرانسه مربوط به داسو، آمبیدیا، سافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالس است. تولید دیگری نمایندگی هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این سیستم کالا تسلیحات فرانسوی بهره مند می شوند، ۴۰۰ پیمانکار حاوی در ساخت هواپیمای جنگی رافال هستند.

اگرچه کانون اصلی بی نظیر قراردادهای خارجی برای صنعت نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوانوردی فرانسه بر روی جنگنده های رافال {بوده است}، با این حال صادرات فرانسه به این هواپیماهای نیروی دریایی محدود نمی شود. شناخته شده به عنوان مثال، ایرباس هلیکوپتر، یکی اجتناب کرده اند زیرمجموعه های ایرباس، قرارداد ارزشمندی همراه خود امارات متحده عربی در بازار بالگرد به آن است ملت دارد.

خوب ارزش قرارداد بین ۷۵۰ به همان اندازه ۸۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. این در حالی است کدام ممکن است Ambidea 300 میلیون دلار سیستم دفاعی به مصر فروخته است.

نکستر علاوه بر این قراردادهایی در بازار اجزا توپخانه به جمهوری چک، عربستان سعودی، دانمارک، اندونزی، مراکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند امضا کرده است.

چرا این سیستم صادرات تسلیحات فرانسه بحث برانگیز است؟

این سیستم صادرات تسلیحات فرانسه در سال های فعلی بحث برانگیز {بوده است}. یکی اجتناب کرده اند جنجال‌های فعلی با توجه به کالا تسلیحات توسط فرانسه در هفته‌های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تهاجم نیروی دریایی روسیه به اوکراین مطرح شده است. خوب گزارش رسانه ای آرم داد کدام ممکن است فرانسه به همان اندازه سال ۲۰۲۰ پس اجتناب کرده اند الحاق کریمه به روسیه به صادرات تسلیحات نیروی دریایی شخصی یکپارچه داد.

این گزارش تنها تعدادی از هفته پس اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا آشکار شد. وزارت نیروهای مسلح (حفاظت) فرانسه در پایان در روزی کدام ممکن است تمام ملاحظه اتحادیه اروپا بر نیاز اعمال تحریم ها علیه مسکو هدفمند شده بود، لازم بود همراه خود این گزارش موافقت تدریجی.

گزارشی با توجه به کالا تسلیحات به روسیه خاص کرد کدام ممکن است فرانسه به همان اندازه سال ۲۰۲۰ به عرضه دوربین های هوادهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های ناوبری به روسیه یکپارچه داد. خوب ارزش تسلیحات صادر شده به روسیه اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۵ به همان اندازه ۲۰۲۰ حدود ۱۵۲ میلیون یورو برآورد شده است. اصلی درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات این تسلیحات به روسیه نیز نصیب نمایندگی های سافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالس شد. مقامات فرانسه سهامدار اصلی ۲ نمایندگی پرانرژی در صنایع نیروی دریایی این ملت است.

حقوق بشر؛ حلقه مفقوده فرانسه قصد کالا سلاح دارد؟

انتقاد اجتناب کرده اند صادرات تسلیحات فرانسه به اختلافات فعلی تسلیحاتی همراه خود روسیه محدود نمی شود. گروه های حقوق بشر توده ها اجتناب کرده اند پاریس به خاطر کالا اسلحه به کشورهای متهم به نقض حقوق بشر انتقاد کرده اند. مقامات های عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر، مشتریان بی نظیر کسب تسلیحات اجتناب کرده اند فرانسه، توده ها به نقض حقوق بشر متهم شدند.

منتقدان این سیستم صادرات تسلیحات فرانسه علاوه بر این به عدم شفافیت در پیشنهادات تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بحث دانستن درباره پوشش صادرات تسلیحات در پاریس ردیابی می کنند. کمیته ای در مقامات فرانسه، خرس هدایت نخست وزیر فرانسه، با توجه به کالا هر دو عدم کالا سلاح به مشتریان انتخاب خواهد گرفت. وزارتخانه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله وزارت امور خارجه، وزارت نیروهای مسلح (حفاظت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد {در این} کمیته تصویر دارند.

با این حال دوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها این کمیسیون محرمانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه تایید کالا تسلیحات به ۱ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد تقاضا صادرات تسلیحات به ملت تولید دیگری عملا ملایم نشده است.

علاوه بر این اعضای پارلمان فرانسه مدیریت چندانی بر استراتژی انتخاب گیری {در این} زمینه ندارند. آنها گزارشی اجتناب کرده اند وزارت نیروهای مسلح (حفاظت) با توجه به کالا تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت نیروی دریایی به کشورهای تولید دیگری تنها خوب بار در سال اکتسابی می کنند. این گزارش سالانه نوع تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت صادراتی به کشورهای مختلف را محافظت نمی دهد.

یکی اجتناب کرده اند انتقادات بی نظیر به قالب صادرات تسلیحات فرانسه در سال های فعلی بر کالا تسلیحات به عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات هدفمند {بوده است}. منتقدان می گویند کدام ممکن است فرانسه {به دلیل} عملکرد آنها در مبارزه یمن نباید به این ۲ ملت سلاح می فروخت.

عفو بین‌الملل بر این ادراک است کدام ممکن است کالا تسلیحات به عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی به این معناست کدام ممکن است فرانسه تعهدات شخصی را طبق معاهده خرید و فروش تسلیحات (ATT) مبنی بر عدم استفاده اجتناب کرده اند چنین تجهیزاتی علیه غیرنظامیان زیر پا گذاشته است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، وزارت نیروهای مسلح (حفاظت) فرانسه در حفاظت اجتناب کرده اند کالا تسلیحات به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات تاکید کرد کدام ممکن است تسلیحات خریداری شده جنبه «دفاعی» دارد.

دیده بان حقوق بشر علاوه بر این در دسامبر سال قبلی پیش اجتناب کرده اند سفر امانوئل مکرون به کشورهای محیط خلیج فارس {به دلیل} نقض حقوق بشر توسط ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابوظبی نیازمند توقف کالا تسلیحات به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات شد. با این حال رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر شخصی به قلمرو، اولین رئیس غربی بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند ترور جمال خاشجی، روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی، همراه خود محمد بن سلمان ولیعهد دیدار کرد.

اجتناب کرده اند این سیستم کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در زمینه صادرات اسلحه چه می دانیم؟

فیلیپ بوتو، نامزد «حزب ضد سرمایه‌داری جدید» فرانسه، اختصاص داده شده شده است کدام ممکن است مجتمع نیروی دریایی-اقتصادی این ملت را متوقف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صادرات تسلیحات بالا دهد. همراه خود این جاری، نظرسنجی ها آرم می دهد کدام ممکن است نامزد جناح چپ همراه خود کمتر اجتناب کرده اند ۵ نسبت آرا پیروز خواهد بود.

ژان لوک ملانشون، نامزد پیشتاز رای دهندگان چپ در انتخابات آتی، اگرچه مربوط به فیلیپ بوتو جستجو در برچیدن صنعت نیروی دریایی فرانسه نیست، با این حال وعده اصلاحات {در این} زمینه را داده است.

وی به طور قابل توجهی در این سیستم شخصی تاکید کرد کدام ممکن است مسئولیت بی نظیر صنایع نیروی دریایی باید تامین تسلیحات می خواست نظامی فرانسه باشد به همان اندازه کسب درآمد. ژان لوک ملانشون علاوه بر این در این سیستم شخصی نوشت کدام ممکن است صادرات اسلحه باید تابع قوانین حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مشارکت سیاسی دموکراتیک رئوس مطالب شده باشد.

سایر نامزدهای جناح چپ، اجتناب کرده اند جمله نامزد حزب کمونیست، فابیان راسل، نامزد حزب بی تجربه، یانیک گاد، نامزد سوسیالیست آن هیدالگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزد مبارزات کارگری، ناتالی آرتو، سریع صادرات اسلحه به کشورهای تولید دیگری را نداده‌اند.

امانوئل مکرون، نامزد حزب «جمهوری در حرکت» در این سیستم شخصی اجتناب کرده اند لزوم مونتاژ تسلیحات توسط صنایع نیروی دریایی فرانسه اطمینان حاصل شود که کنار هم قرار دادن سازی ملت برای مشکل های جدید {در این} زمینه صحبت کرد. وی به ویژه به ساخت سلاح های الکترومغناطیسی، زیردریایی ها، موشک های مافوق صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های فضایی کودک ردیابی کرد.

اریک زیمور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن، ۲ کاندیدای راست افراطی مربوط به نامزدهای راست‌گرای استاندارد، اجتناب کرده اند جمله حزب جمهوری‌خواه والری پکرز، هیچ ممنوعیت هر دو محدودیتی برای اسلحه در پلتفرم شخصی راه اندازی شد نکرده‌اند.