فال توسط JAB Holz


اگر نیت بدی دارید از آن دوری کنید وگرنه پشیمان می شوید بهتر است بمانید و بعد از کارتان صبر کنید. سعی کنید با پرورش افکار و نیات خوب در ذهن خود و بهره مندی از لطف خداوند در همه امور به شادی دست پیدا کنید.

فال پس از جاب اولین بار در پرشین وی | پرتال ایرانی و سرگرمی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.