فاجعه اوکراین آسیب پذیری در دسترس بودن جهانی وعده های غذایی را بدیهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر خشونت سیاسی را افزایش داد


در حالی کدام ممکن است اوکراین صادرات غلات را متوقف کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه صادرات کالا را محدود کرده است، کشورهایی کدام ممکن است قبلاً اجتناب کرده اند مسائل زنجیره تامین مبارزه کردن می بردند، اکنون بیش اجتناب کرده اند خوب دهه همراه خود قیمت داروها غذایی، جیره بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح شورش های غذایی برخورد با هستند.