(عکس) اتفاق مهم بدنسازی ایران
این اولین بار در تاریخ پرورش اندام ایران است که اکبر خزایی در این مدت کوتاه از سوی فدراسیون جهانی حرفه ای های ifbb_pro به سه مسابقه داوری دعوت می شود که در این مدت قضاوت خوب خزایی توجه او را به خود جلب کرده است.