عکاس ویتنامی نیک اوت عکس معروف دختر ناپالم را به پاپ فرانسیس می دهد – اروند خبر


عکاس نیک اوت، عکس سال 1972 خود را با عنوان

عکاس نیک اوت، عکس سال ۱۹۷۲ خود را با عنوان “ترور جنگ” که به نام “دختر ناپالم” نیز شناخته می شود، در کنار کیم فوک فان تی، که در کودکی در تصویر نشان داده شده است، را در طول حضار عمومی هفتگی در واتیکان به پاپ فرانسیس نشان می دهد. چهار شنبه. عکس: رسانه واتیکان از طریق رویترز