علیرغم بررسی دقیق چین از اعتبارات خرد فین تک، بدهی جوانان را آزار می دهد – اروند نیوز


از آنجایی که موضع سخت پکن در مورد اعتبار آنلاین، شرکت‌های بزرگ فناوری را متقاعد کرده است که خدمات خود را کاهش دهند، پلتفرم‌های کوچک‌تر گسترش یافته‌اند و مصرف‌کنندگان جوان را تشویق می‌کنند تا برای شیوه‌های زندگی که توانایی پرداخت آن را ندارند، وام بگیرند.