علم الهادی: از ابتدا هم گفتم که موضوع قطر تله آمریکایی ها در بحث برجام است/ یک دولت فرعی آمریکایی به عنوان عامل آزاد دخالت کرد/ محل مذاکرات از وین به قطر منتقل شد تا بتوانیم مذاکرات را پس بگیریم/ در راس تیم قهرمان توانا ایرانی، یک جوان مومن است که نماز شب می خواند
امام جمعه مشهد گفت: در همان ابتدا یک بار گفتم که مسئله قطر تله آمریکاست. یک دولت تابعه آمریکایی در خلیج فارس به عنوان دلال و واسطه به صورت رایگان به محل مذاکره آمدند با این ابزار کاری که از وین به قطر منتقل شد از ما می خواهند از مذاکرات خارج شویم اما تیم قدرتمند قهرمان ایرانی در مذاکرات، جوان وارسته ای که نماز شب می خواند و مؤمن و اهل تهجد است، در مقابل آمریکا مستبدانه ایستاد و به هیچ وجه از آمریکا کوتاه نیامد.