صندوق بین المللی پول برای حمایت از پاکستان سیل زده با جامعه بین المللی همکاری می کند


اسلام آباد: صندوق بین المللی پول با جامعه بین المللی برای حمایت از عملیات های امدادی و بازسازی در پاکستان همکاری خواهد کرد. تلاش های ما نماینده مقیم وام دهندگان گفت: یکشنبه.
ما با دیگران در جامعه بین المللی برای حمایت از تلاش های امدادرسانی و بازسازی مقامات، به ویژه تلاش های مداوم آنها برای کمک به افراد آسیب دیده از سیل، و در عین حال تضمین سیاست های پایدار و ثبات اقتصاد کلان، کار خواهیم کرد.” استر پرز رویز او در پیامی به رویترز گفت.