شوک به پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی.. الترابی کنار شد؟


شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است نیروی کار سراسری امارات خواهان مهدی ترابی، الشباب الاهلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید نیست کدام ممکن است شماره ۹ پرسپولیس سریع به دوست صمیمی اش احمد نورالله بپیوندد! قبلا هم نوشته بودیم مهدی ترابی اجتناب کرده اند تجهیزات گلف درخواست شده است به همان اندازه طلبش را صنوبر تدریجی با این حال مدیران پرسپولیس ساده به او قول داده اند.

شماره ۹ هم مقرر کرده بود کدام ممکن است ۲ سوم مبلغ قرارداد او {در این} فصل برای از سرگیری قراردادش همراه خود پرسپولیس صنوبر شود کدام ممکن است اجرایی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است سریع اجرایی نشود.

پس این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است مهدی ترابی بخواهد انتخاب جدیدی بگیرد. این هافبک فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیکی اگرچه یادآوری خوبی اجتناب کرده اند ورزشی در قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ عرب ندارد با این حال شاید در آن مقطع دچار مصدومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدشانسی شده باشد.

حالا امارات ممکن است مکان تعطیلات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی برای مهدی الترابی باشد با این حال…

شاید شادی ها انگیزترین خبر این باشد کدام ممکن است شنیده ایم مهدی ترابی به مستعد ابتلا به متفاوت مهدی قائدی در نیروی کار بچه ها الاهلی ممکن است!

ستاره فصل قبلی استقلال شرایط خوبی در امارات ندارد. گدی کدام ممکن است در ابتدای فصل اجتناب کرده اند استقلال کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به الاهلی امارات اتصال، امید زیادی به براق شدن در فوتبال اروپا داشت.

مهاجم سابق استقلال بوشهر برخلاف روزهای خوشایند ابتدای فصل در جاری حاضر شرایط خوبی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اوقات شناخته شده به عنوان شرکت کننده تعویضی ورزشی می تدریجی.

او مدتی است کدام ممکن است {در این} دیدار حضور ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبری اجتناب کرده اند حضورش در مخلوط کردن بی نظیر نیست. این در حالی است کدام ممکن است احمد نورالله وابسته ایرانی او پس اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند فاصله انتقالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور اولین در لیگ امارات به یکی اجتناب کرده اند مهره های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر مهدی شباب الاهلی، سرمربی ایرانی مهدی علی تغییر شد.

به نظر می رسد مانند است کار کردن مهدی قائدی، تخصص بی همتا ایرانی در امارات خرس الشعاع مشکلات خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط ای قرار گرفته است.

او در ۱۸ ورزشی لیگ امارات تنها ۴ گل زد، ۳ پاس گل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹۶۱ دقیقه برای تیمش ورزشی کرد کدام ممکن است برابر نصف ورزشی های الاهلی است! در وصف شرایط گدی همین بس کدام ممکن است او در برخی مسابقات شرکت کننده می شد، گاهی برای اجتناب کرده اند بازو دادن زمان تعویض می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مسابقات ۴، ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ دقیقه ورزشی می کرد.

طلاق بالقوه مهدی ترابی شاید بدترین خبر قابل انجام برای یحیی گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران پرسپولیس باشد. به نظر می رسد مانند است ردا درویش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی پرسپولیس در اسرع وقت قرارداد این هافبک را تمدید کنند.