شماره قرارداد بازیکنان پرسپولیس منتشر شد/عکس


باشگاه پرسپولیس مبلغ قرارداد شیخ دیاباته را به مجموع مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی این تیم اضافه کرد و از طرفی در آخرین اسناد منتشر شده قرارداد، مبلغ قرارداد شیرزد تمیرف را از این مبلغ کم کرد. مجموع بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم.

بر اساس اسناد قبلی که در تاریخ ۱۶ شهریور از سوی باشگاه پرسپولیس منتشر شده بود، مجموع قرارداد چهار بازیکن خارجی پرسپولیس (جورجی گلسیانی، وحدت حنانوف، یورگن لوکادیا و شیرزد تمیروف) ۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان بوده است که اکنون باشگاه پرسپولیس این رقم را در نظر گرفته است. پس از فسخ قرارداد تامیروف مبلغ قرارداد این بازیکن از کل کسر شد و در ازای آن مبلغ قرارداد شیخ دیابات در جدول شماره قرارداد بازیکنان این تیم قرار گرفت.

بر اساس اسناد باشگاه پرسپولیس که در سایت کدال منتشر شده، رقم جدید ارزش کل قرارداد چهار بازیکن خارجی فعلی سرخپوشان (گئورگی گلسیانی، وحدت حنانوف، لوکادیا و شیخ دیابته) ۵۴ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان است. جدول جدید و نهایی قرارداد بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس را در زیر مشاهده می کنید.

عکس جدول ارقام قرارداد بازیکنان پرسپولیس منتشر شد/ بازیکنان خارجی قرمزها چقدر درآمد داشتند؟