شمارش معکوس جام جهانی: آسیا


از جانب: شمارش معکوس جام جهانی

قطر، عربستان سعودی، ایران، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا برای میزبانی جام جهانی آماده می شوند. چشم انداز جزیره آسیایی یک ماه دیگر به پایان می رسد.

قطر ۲۰۲۲ در ۲۰ نوامبر آغاز می شود و ساعت در حال افزایش است.

جزیره ماهانه شمارش معکوس جام جهانی این به شما یک نمای جهانی از هر منطقه قبل از اولین جام جهانی FIFA در خاورمیانه می دهد.

اپیزود اکتبر با تحلیل تخصصی تیم کیهیل، بازیکن چهار دوره جام جهانی استرالیا و محمد سعدون الکواری، سفیر قطر ۲۰۲۲، روی آسیا متمرکز خواهد شد.

ما تمام نکات مهم را پوشش خواهیم داد زیرا هدف شش دوره مقدماتی آسیا برای موفقیت در قطر است.