شریعتمداری: خسارت اغتشاشات را باید ویژگی سلبریتی ها تحمل کردشریعتمداری درباره رفتار عجیب برخی سلبریتی ها گفت: سال هاست یک هنر را صدا و سیما خورده و حالا جور دیگری عمل می کنند! یا فلان ورزشکار در این مملکت میلیاردها درآمد داشته و فقط یک خانه دهها میلیارد می ارزد. خسارات وارده به کشور در اغتشاشات باید از اموال آنها برداشته شود.