شرکت‌های فناوری تایوانی مانند تامین‌کننده اپل، پگاترون، از آشفتگی‌های سیاسی پس از سفر پلوسی نفس کشیدند.


مردان در 10 ژانویه 2006 از کنار تابلوی سازنده تراشه United Microelectronics Corp (UMC) در هسینچو، تایوان، عبور می‌کنند. UMC پس از اظهارنظرهایی در مورد انتقاد از تمرین‌های نظامی چین در سراسر جزیره پس از بازدید بنیانگذارش، تلاش کرد از خود فاصله بگیرد.  نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا.  عکس: رویترز

مردان در ۱۰ ژانویه ۲۰۰۶ از کنار تابلوی سازنده تراشه United Microelectronics Corp (UMC) در هسینچو، تایوان، عبور می‌کنند. UMC پس از اظهارنظرهایی در مورد انتقاد از تمرین‌های نظامی چین در سراسر جزیره پس از بازدید بنیانگذارش، تلاش کرد از خود فاصله بگیرد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. عکس: رویترز