شاهدانه و سلامت در آسیا – اروند نیوز


سالومه گروارد

سالومه گرووارد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هنگ کنگ با مدرک کارشناسی ارشد در روزنامه نگاری، به عنوان مدیر تولید در سال ۲۰۲۰ به ساوت چاینا مورنینگ پست پیوست. اصالتاً اهل فرانسه است، آثار او که اعتراضات هنگ کنگ و مسائل جنسیتی را پوشش می دهد در معاونت آسیا، هنگ منتشر شده است. کنگ فری مطبوعات و اسلیت فرانسه و دیگران.