سیمونه اینزاگی: اینتر تمایل دارد به فینال کوپا ایتالیا برسد، با این حال میلان هم مقاوم است


سیمونه اینزاگی سرمربی اینتر بر اهمیت مارسلو بروزوویچ در کارکنان تاکید کرد.

وکالت | در ورزشی بازگشت نیمه آخرین جام حذفی ایتالیا، عصر سه شنبه اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران، میلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینتر در ورزشگاه سن سیرو به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد. سیمونه اینزاگی سرمربی اینتر در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند این دیدار مهم به سوالات خبرنگاران پاسخ داد کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند اسکای ایتالیا می خوانید.

  • چهره میلان:

به همان اندازه الان سه فصل در دربی داریم. می خواهیم در دیدار فردا پیروز شویم به همان اندازه به فینال جام حذفی ایتالیا برسیم. حضور در این هدف برای ما مهم بود. کانون اصلی روی این دیدار حیاتی است از همراه خود حریف قدرتمندی گذراندن هستیم کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را برای حضور در فینال انجام می دهد. در ۲ دربی زودتر قادر خواهیم بود بیشتر حرکت کنیم چون خوشایند ورزشی کردیم.

اینتر فردا عصر میزبان ورزشی است. این بدان معناست کدام ممکن است در صورت جذب می کند با بیرون گل بین اینترمیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلان، این روسونری هستند کدام ممکن است جواز حضور در فینال جام حذفی ایتالیا را کسب خواهند کرد. برخلاف مسابقات یوفا، قوانین امتیاز دهی {در خانه} حریف در مسابقات فوتبال ایتالیا است.

ما قبلاً با اشاره به لغو این قوانین صحبت کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون صحبت با اشاره به آن فایده ای ندارد. ما باید اجتناب کرده اند مبانی اروپا تبعیت کنیم. فردا در برابر این هوادارانمان ورزشی خواهیم کرد کدام ممکن است به گرمی اجتناب کرده اند ما حمایت خواهند کرد، مثل ورزشی زودتر ما مقابل ورونا. جو ورزشگاه به کارکنان {کمک خواهد کرد}. جدا از کوپا ایتالیا، باید بتوانیم در لیگ نیز به خوبی مدیریت کنیم. اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه سوت بالا، تنها چیزی کدام ممکن است می توانیم به آن است در نظر گرفته شده کنیم ورزشی در فینال رم است.

وضعیت شرکت کننده اینتر:

کارکنان پر نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه است. ما اهمیت این دیدار را برای کل کارکنان می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم اجتناب کرده اند تذکر شهرت {در این} دیدار بهتر از باشیم. سیستم تیمی؟ معلم همه وقت با اشاره به مخلوط کردن تیمش تردیدهای زیادی دارد. ما ادامه دارد تعدادی از مونتاژ ورزش تولید دیگری داریم به همان اندازه انتخاب بگیرم. بروزوویچ شرکت کننده فوق العاده مهمی برای ما است. دوران افول کارکنان ما مصادف همراه خود غیبت او بود. همه مهاجمان من می خواهم در شکل فوق العاده خوبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا مستحق ورزشی بودند. محدوده های من می خواهم به حریفی کدام ممکن است همراه خود آن گذراندن هستیم وابسته است. همه مهاجمان ما می توانند زوج های خوبی برای یکدیگر باشند.