سیستم تهویه هوای اراک در وضعیت خطرناکی قرار داشت
بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، میانگین شاخص کیفیت هوای اراک در وضعیت خطرناک و همچنین شازند شاخص کیفیت هوای ناسالم برای گروه ها بوده است. در حال حاضر شاخص کیفیت هوای فعلی اراک به عدد ۴۵۳ رسیده است که نشان دهنده وضعیت هوای خطرناک (قهوه ای) است.