سعید عزت الله: ما را انگشت کم بگیرید جریمه می شوید. فوتبال ربطی به پوشش ندارد


سعید عزت الله معتقد است نیروی کار سراسری ایران ظرفیت شکست دادن هر تیمی را دارد.

به گزارش طرفداری، صحبت های سعید عزت الله را می خوانید:

روزی کدام ممکن است ایران برای همگروهی همراه خود انگلیس اجتناب کرده اند توپ خارج شد، دقیقا چه احساسی داشتید؟ در آن دوم به چه چیزی در نظر گرفته شده می کردید؟

خب بافت خیلی خوبی داشتم، چون در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذب می کند هم واقعاً دوست داشتم همراه خود انگلیس همگروه باشم. چون قبلا همراه خود این نیروی کار تفریحی نکرده بودیم. بعد از همه اگر انگلیس نمی توانست، کنجکاوی مند بودم همراه خود برزیل همگروه باشم. شخصاً انگلیس مهد فوتبال جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود این نیروی کار فوق العاده سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی انگیز است. ممکن است علاوه بر این مدتی در انگلیس تفریحی کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً تفریحی در مخالفت با یکی اجتناب کرده اند بهتر از نیروی کار های جاری حاضر جهان فوق العاده سرگرمی انگیز است.

دانستن درباره برزیل هم صحبت کردید. به همان اندازه جایی کدام ممکن است ممکن است می دانم نیروی کار ترجیح برزیل خارجی ها هستند.

ممکن است اجتناب کرده اند کودکی به برزیل کنجکاوی مند بودم، به خاطر رونالدو کدام ممکن است در آن نقطه برای آن نیروی کار تفریحی می کرد. ممکن است همه وقت نیروی کار سراسری برزیل را در بین نیروی کار های سراسری مختلف واقعاً دوست داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است گفتم نمی خواستم به این نیروی کار بروم.

خواهید کرد حدود خوب فصل در انگلیس تفریحی کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالا همراه خود نیروی کار سراسری این ملت آشنایی دارید؟ شکست ما مقابل انگلیس اجتناب کرده اند این به بعد قطعی است؟

اصلا. چرا کدام ممکن است اگر نتایج اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق پیش سوراخ بینی ها، چرا نیروی کار ها برای تفریحی همراه خود یکدیگر به ۱ ملت بازدید می کردند؟ چرا نیروی کار ها اردوهای کنار هم قرار دادن سازی برپا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کنار هم قرار دادن سازی قیمت کردند؟ انگلیس نیروی کار بزرگی است، آنها آشنایی در مخلوط کردن شخصی دارند، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است ما نیروی کار منسجمی نیستیم. ما در گذشته اجتناب کرده اند جام جهانی نماد دادیم کدام ممکن است هیچ تیمی حق ندارد ما را انگشت کم بگیرد. اگر همکارمان ما را انگشت کم بگیرد قطعا جریمه را صنوبر می تدریجی. فصل قبلی مقابل اسپانیا به سختی بدشانس بودیم با این حال مقابل پرتغال ملایم کردیم کدام ممکن است حریف باید روی ما حساب تدریجی. مراکش هم همینطور. اینطوری نمی گوییم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این به بعد شکست می خوریم. جادوی فوتبال اینجا است کدام ممکن است نمی توان نتیجه را پیش سوراخ بینی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس هم همین طور است.

خواه یا نه عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف بریتانیا را می شناسید؟ خواه یا نه می دانستید در جام جهانی باید همراه خود هافبک های عالی در وسط پایین کشتی کنید؟

در نظر گرفته شده می کنم ادامه دارد زود است کدام ممکن است با توجه به عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف نیروی کار ها صحبت کنیم. ۶، ۷ ماه به همان اندازه جام جهانی که هنوز است کدام ممکن است {در این} مدت مربیان آنالیز دقیقی انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گیمرها منتقل می کنند. با این حال می دانم کدام ممکن است باید همراه خود هافبک های محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی در فوتبال جهان گذراندن شوم. همانند جام جهانی زودتر، اسپانیا یکی اجتناب کرده اند نیروی کار هایی بود کدام ممکن است بهتر از هافبک های فوتبال جهان را در اختیار داشت. باید منتظر بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم چه تبدیل می شود. هدف ما اینجا است کدام ممکن است سعی کنیم افراد را همراه خود اصرار شخصی راضی کنیم.

روزنامه سان نیز به کنایه اجتناب کرده اند این گروه ایرانی-انگلیسی نوشت. خواه یا نه اختلاف ما همراه خود آنها آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است تیتر آن می گوید: «الحمدلله ما در ایران خوردیم»؟

۹ واقعیت اینجا است کدام ممکن است اینها ساده برخی اجتناب کرده اند ناخوشایند افزارهای ترتیب هدف بتا هستند کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. این هم ممکن است خوب تاکتیک باشد وگرنه ته دل می دانند کدام ممکن است به هیچ عنوان {نمی توانند} ایران را انگشت کم بگیرند. بعد از همه این بحث ها همه وقت موجود است. در اطراف در گذشته بعد اجتناب کرده اند قرعه کشی بود ولی عملا نتیجه رو دیدید. اینها احمق های فوتبالی هستند با این حال ۹، در نظر گرفته شده {نمی کنم} همراه خود این هدف نوشته شدند کدام ممکن است ایران ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} حریف قدرتمندی برای انگلیس باشد. نیروی کار ایران استعدادهایی دارد کدام ممکن است انگلیس آنها را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دنیا می شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه استاندارد بالایی دارند.

آمریکا چطور؟ خواه یا نه همراه خود ملاحظه به تیتر برخی رسانه های خارجی این تفریحی را سیاسی می دانیم؟

۹ فوتبال ربطی به پوشش ندارد. ما شناخته شده به عنوان خوب نیروی کار ورزشی باید به آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نیروی کار هایی کدام ممکن است در جام جهانی ۲۰۲۲ تفریحی می کنند احترام بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون شناخته شده به عنوان ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده کشورمان {در این} مسابقات نمایندگی می کنیم باید سنت، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را به حاضر بگذاریم. عرف های ایران به بهتر از تعیین کنید هیچ بحث سیاسی برای ما {وجود ندارد}. همراه خود این جاری، در نظر گرفته شده می کنم تفریحی ایرانی-آمریکایی لذت بخش {خواهد بود}. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این نیروی کار گیمرها خوبی در نیروی کار دارد، اصولاً آنها در لیگ های اصلی تفریحی می کنند. بعد از همه خاطرات خوبی اجتناب کرده اند رویارویی همراه خود آمریکا داریم، با این حال اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۸ حدود ۲۴ سال می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال این ملت پیشرفت کرده است. در نظر گرفته شده می کنم کار آسانی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دستیابی باید روی حیله و تزویر امتحان شده کنیم.

دوستی اسکاتلند، ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین کدام نیروی کار باید در گروه ایران باشد؟

برای ممکن است، این سه ملت خوشایند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً منحصر به فرد نیستند. در نظر گرفته شده می کنم ولز تیمی همراه خود گیمرها بیشتر نسبت به ۲ نیروی کار تولید دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفریحی های زودتر نماد داده نیروی کار قدرتمندی است. بعد از همه جام جهانی مسابقاتی است کدام ممکن است باید برای رویارویی همراه خود محکم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم ترین رقبا کنار هم قرار دادن باشید. تفریحی آسانی در جام جهانی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نیروی کار ها به این رقبا ها راه یافته اند.