سرویس فشار اطلاع رسانی “نجوا” هک شده است


گروه ناشناس مسئولیت این هک را بر عهده گرفت. سرویس نجوا نیز نفوذ هکر را تایید کرده و تاکید کرده است که تمامی سرویس های این پلتفرم در حال حاضر متوقف شده و سرویس در حال بازیابی است.

بسیاری از فروشگاه های اینترنتی و برخی خبرگزاری های دولتی مشتری این مجموعه هستند و این اطلاعیه برای تمامی کاربران این پلتفرم ها ارسال شده است.

سرویس فشار اطلاع رسانی