سرلشکر باقری: تغییر در مرزهای کشورهای منطقه را تحمل نخواهیم کردباقری خاطرنشان کرد: امروز زمین، هوا و دریا اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارد. قدرتی که می تواند دشمنان را زمین گیر کند. این نیروی بازدارنده ثباتی را ایجاد کرده است که زمینه ساز پیشرفت کشور و کشورهای دوست شده است. ما این را مدیون شهادت فرزندان این ملت هستیم.