ساعت کاری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در حال تغییر است


به گزارش شفاف، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و بر اساس مصوبه هیات وزیران با توجه به لزوم کاهش و کنترل مصرف برق، ساعات کار در سازمان مرکزی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بدینوسیله کشور از شنبه ۲۱ ژوئن ۱۴۰۱ تا ۳ سپتامبر ۱۴۰۱ از ساعت ۷ صبح شروع و در ساعت ۱۴ به پایان می رسد به حالت تعلیق درآمده است.