زمان اتمام ریاست هیئت کشتی تهران؛ چند هیئت در نوبت برگزاری انتخابات


به گزارش شفاف، هم‌اکنون هیئت‌های کشتی استان‌های خوزستان، بوشهر، قزوین، کرمان و … در نوبت برگزاری انتخابات هستند و این روزها با سرپرست اداره می‌شوند اما هیئت تهران همچنان با ریاست عبدالله عزیزی به کارش ادامه می‌دهد.

زمان ریاست هیئت کشتی پایتخت  عزیزی که در دوره ریاست مرحوم محمدرضا یزدانی خرم، ریاست هیئت کشتی استان کردستان را برعهده داشت، در یک مقطع و در زمان ریاست مرحوم خطیب به عنوان رئیس هیئت تهران انتخاب شد که این انتخاب دوامی نداشت. او ۱۲ خرداد ۹۳ در زمان ریاست رسول خادم در انتخابات هیئت کشتی تهران، مسئولیت این هیئت را برعهده گرفت.

دومین دوره مدیریت او نیز زمانی آغاز شد که در روز ۱۰ آذر ۱۳۹۷، او بار دیگر پیروز انتخابات شد. بنابراین دوره دوم ریاست عزیزی بر کشتی پایتخت دهم آذر ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

انتهای پیام/