روسیه: اروپایی ها باید در مورد اوکراین صحبت کنندزاخارووا درباره ادعای کشورهای غربی درباره خطرات هسته‌ای روسیه گفت: نمی‌توانم با قاطعیت به شما بگویم، زیرا غربی‌ها به صورت خصمانه این خطر را علیه روسیه منتشر می‌کنند و سعی می‌کنند این اظهارات را به ما نسبت دهند. چنین چیزی گفت. [برای اقدام هسته‌ای] هیچ کاری نکرد و کاری نکرد.