روسای جمهور لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای بالتیک روز چهارشنبه به کیف خواهند سر خورد – اطلاعات بسته شد


ورشو: مشاور رئیس لهستان روز چهارشنبه گفتن کرد کدام ممکن است آندری دودا رئیس جمهور لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای جمهور لیتوانی، لتونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استونی برای دیدار همراه خود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عازم کیف هستند.
به این انجمن ملت ما اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور زلنسکی حمایت می تدریجی.